Säkerhetslösningar i form av larm

I Stockholm begås allt fler inbrott både på företag och hos privatpersoner vilket i sin tur sätter hög press på de företag som arbetar med att installera larm till hela Stockholm. Att brotten i hela riket har ökat är ingen nyhet direkt. Allt fler privatpersoner överväger att skaffa ett hemlarm av något slag. Det finns lägenhetslarm, villalarm och olika företagslarm men sedan finns också en annan typ av larm som fungerar vid överfall och brand. En del är väldigt enkla lösningar som vem som helst kan installera och andra väldigt komplexa och kräver en larminstallatör.

Olika former av larm

Det finns som sagt flera olika typer av larm, och är du det minsta osäker på vilket larm som bör väljas så kontakta ett lokalt företag som finns i din stad. Följande typer av larm finns att välja bland:

Brandlarm – detta larm finns att få med en mängd olika funktioner som vattensprinkler, ljud och larm kopplat till väktare med utryckning. Det finns enkla lösningar som kan användas i ditt hem eller avancerade installationer kopplade till väktare.

Inbrottslarm/hemlarm – även här finns en mängd olika varianter av installationer från den enkla som du kan beställa direkt på nätet, till en mer avancerad som installeras i ditt hus eller företag med hjälp av kunnig personal och som kopplas direkt till väktare.

Överfallslarm – ett larm som ska fungera vid överfall har blivit väldigt vanligt och kan beställas i en mängd variationer direkt på nätet. Det kan vara allt från en typ av visselpipa till ett larm som utlöser tårgas.

Trygghetslarm – den här typen av larm är vanligt hos äldre personer eller personer med handikapp som är särskilt utsatta. Ett trygghetslarm består av en larmknapp som går till en larmcentral i din stad. Du kan använda larmknappen vid fall eller om du råkat ut för något annat där du behöver hjälp av någon. Ett trygghetslarm ska INTE använda i akuta situationer, då ska personen alltid ringa 112 om möjligt.

Driftlarm – med ett driftlarm säkerställer du att produktionen fungerar som den ska även när du inte har personal som övervakar den.